نفت ساران | نفت ساران طی اقرار ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ دفترخانه ۳۶ دوگنبدان توسط عوامل غلامرضاتاجگردون از ادامه فعالیت رسانه ای خودخواسته منع و مدیرمسئول ۲ سال از محل کار اخراج می گردد

 نفت ساران به نقل از سخنگوی شورای نگهبان در خصوص حواشی ایجاد شده درباره اعتبارنامه اخراجی مجلس یازدهم  توضیحاتی ارائه داد. ...

نفت ساران خبر داد ؛ اصل ۹۳ قانون اساسی صراحت دارد که اعتبارنامه نمایندگان نیاز به تصویب مجلس دارد و خیلی روشن است رای شعبه‌ای ۱۸ نفره که با دو سوم اعضا می‌تواند تشکیل جلسه ...

نفت ساران به نقل از مالک شریعتی نماینده مجلس از نام شورای نگهبان در سلسله ابهامات بر زمین مانده تا تشکیل پرونده تهدید به قتل و یادآوری یک دیکتاتوری یک نفره در مجلس با عملکرد ...

نفت ساران به نقل مالک شریعتی نماینده مجلس دوازدهم پرده از ابهامات تأمل برانگیز در فرایند غیرقانونی تصویب اعتبار نامه اخراجی مجلس یازدهم از حوزه انتخابیه گچساران وباشت خبر داد.  ...

نظر سنجی
  • متاسفانه هنوز نظر سنجی فعال نشده است
 • نظر سنجی
  • متاسفانه هنوز نظر سنجی فعال نشده است
 • نظر سنجی
  • متاسفانه هنوز نظر سنجی فعال نشده است
 • اخبار وزارت نفت
  اخبار شرکت ملی نفت
  اخبار شرکت ملی مناطق
  پخش فراورده های نفت