نفت ساران | نفت ساران طی اقرار ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ دفترخانه ۳۶ دوگنبدان توسط عوامل غلامرضاتاجگردون از ادامه فعالیت رسانه ای خودخواسته منع و مدیرمسئول ۲ سال از محل کار اخراج می گردد

نفت ساران خبر داد ؛ در جلسه علنی امروز مجلس، اعتبارنامه جمعی از منتخبان به تصویب رسید، علی رغم اعتراض تعدادی از نمایندگان اعتبار نامه اخراجی مجلس یازدهم با تایید شورای نگهبان در مجلس شورای ...

نفت ساران خبر داد ؛ در جریان اعلام اعتبارنامه نمایندگان مالک شریعتی و اخراجی مجلس یازدهم با ایما و اشاره از دور برای یکدیگر خط و نشان کشیدند. ...

نفت ساران خبر داد ؛ جلسه علنی مجلس دقایقی به دلیل درگیری لفظی برخی از نمایندگان متشنج شد. ...

نفت ساران به نقل از نماینده مردم تهران در مجلس خبر داد: استعلام تلفنی درباره مستندات ذکر شده در اعتراض به اعتبارنامه اخراجی مجلس یازدهم از شورای نگهبان قابل قبول نیست و حتما خلاف ...

نظر سنجی
  • متاسفانه هنوز نظر سنجی فعال نشده است
 • نظر سنجی
  • متاسفانه هنوز نظر سنجی فعال نشده است
 • نظر سنجی
  • متاسفانه هنوز نظر سنجی فعال نشده است
 • اخبار شرکت ملی نفت
  اخبار شرکت ملی مناطق