پایگاه خبری نفت ساران | انقلاب زنده است

نفت ساران با یادآوری سخنان سید ابراهیم رئیسی در اردبیل، از گزارش فساد اداری رئیس دفتر مدیرعامل یک شرکت تابعه به بازرسی ذی صلاح وزارت نفت و شرح 7 اقدام مبهم در بازرسی شرکت ملی ...

نفت ساران با مقایسه خلاصه پرونده بهروز نعمتی نماینده ادوار و عضو کمسیون انرژی مجلس دهم در خصوص صدور 7پایه ترفیع سازمانی ظرف مدت شش روز و همچنین ترفیع 1398با رتبه بندیD ...

سردبیر نفت ساران در توئیتر از خسارات جبران ناپذیر انسانی و مادی در کنار آتیه حضور و یادآوری عملکرد پر ابهام در انتصابات سوال برانگیز خانوادگی غلامرضا تاجگردون توسط هوشنگ صیدالی مدیر این شرکت تابعه ...

نظر سنجی
    • متاسفانه هنوز نظر سنجی فعال نشده است
  • نظر سنجی
    • متاسفانه هنوز نظر سنجی فعال نشده است
  • نظر سنجی
    • متاسفانه هنوز نظر سنجی فعال نشده است
  • پخش فراورده های نفت