• تاریخ انتشار خبر: شنبه, 31 مارس , 2018 | 03:39 | کد خبر : 38355 |
 •   

  همواره جلسات رسمی که باحضور مسئولان عالی رتبه کشوری وحتی بین المللی برگزار می شود،با حاشیه های روبرو است که شان وجایگاه خبرنگاران  باوجود سعه صدر این قشر فداکاردرمعرض آسیبی غیرقابل پیش بینی وتصور  است.       بانهایت تاسف ظهر امروز پیش از آنکه شاهد مخابره خبر حضوروزیر ارتباطات در شهرستان گچساران باشیم ،رفتاری ...

  نفت ساران؛

  همواره جلسات رسمی که باحضور مسئولان عالی رتبه کشوری وحتی بین المللی برگزار می شود،با حاشیه های روبرو است که شان وجایگاه خبرنگاران  باوجود سعه صدر این قشر فداکاردرمعرض آسیبی غیرقابل پیش بینی وتصور  است.

   

   

   

  بانهایت تاسف ظهر امروز پیش از آنکه شاهد مخابره خبر حضوروزیر ارتباطات در شهرستان گچساران باشیم ،رفتاری دوراز آداب حرفه ای و رسانه ای ،ازسوی یکی از خبرنگارجوان  صدا وسیمای مرکز استان در شهرستان گچساران نسبت به یک  خبرنگار محلی ،روزسیاه رسانه ای در شهرستان گچساران با مساعدت فرماندار این شهر را رقم زد.

   

   

   

   

   

  موضوع از این قرار بود که خبرنگار صدا وسیما مرکز استان در شهرستان گچساران پس از آنکه با پیشنهاد وسیله نقلیه ای سواری به جای مینی بوس(هایوندا)برای خبرنگاران محلی از سوی یک خبرنگار محلی  روبرو می شود با واکنش تند وادبیات غرورآمیزیک خبرنگار محلی را مورد تفقد خود قرار می دهد.

   

   

  این خبرنگار نگار صدا وسیما خودوری (ون) رابرای خبرنگاران محلی ،در مقایسه با خودروی سواری خبرنگاران صداوسیما ،نشانه  بی ارزش بودن خبرنگاران محلی توسط تصمیم فرماندارعنوان می کند و با بکار بردن لفظ مکانی که محل حیوانات است ،ورود خبرنگاران محلی را به خودرو را با بیان کلمه  ریختن خبرنگاران محلی به (ون) مورد اهانت قرار می دهد.

   

  به کاربردن  لفظ تحقییرآمیز از سوی این خبرنگار دولتی خطاب به خبرنگار محلی که اشاره به (ریخته شدن خبرنگاران محلی در ون) به جای  کاربردن جمله ( تعیین  مینی بوس ون برای خبرنگاران)  بی گمان نشان از توهین واهانت به این خبرنگار وقشر تلاشگر رسانه قلمدادمی شود.

   

   

   

   این ادبیات ازسوی خبرنگاردولتی را به چندصدایی درفرمانداری گچساران با تاخیر،یک ساعت وهشتاد وشش دقیقه ای برای حرکت خبرنگاران به سوی مراسم امروز(جمعه)( تاکید همیشگی فرماندار این شهر به دیگر مسئولان دروقت شناسی همواره در مراسمات وجلسات بیان می شود ) ،(ساعت تجمع از سوی روابط عمومی فرمانداری ۱۴ واز سوی فرماندار۱۵اعلام می شود) وهمچنین به پاسخ وسکوت پیامکی تامل برانگیز فرمانداربه پیامک های خبرنگار محلی ، تاسف بار  می افزاید.

   

   

   

   

  با نهایت تاسف پس از گزارش ادبیات این خبرنگار صدا وسیما توسط خبرنگار محلی به فرماندار با  پاسخ هایی شوک آور این مقام روبرو می شودکه نشان از بی ارزشی جایگاه خبرنگاران محلی از دیدگاه این مقام مسئول را بیان می نماید.

   

   

   

   

   

  دراینجا این موضوع  مطرح می شود باوجود دراختیارگرفتن خودروی جدید برای مرکز صدا وسیمای گچساران(رونیز نوک مدادی)، چنانچه استفاده از خودروی استیجاری شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران را سوءاستفاده ازبیت المال واصراف درامکانات نفت برای مراسمات فرمانداری گچساران  نخواهیم قلمدادکنیم ،پس چه منطقی استفاده خودروی استیجاری را برای خبرنگاران محلی منع وآن را برای خبرنگاران صداوسیما باوجود داشتن وسیله سازمانی توجیه می کند؟

   

   

   

   

  بی گمان  منطق مطرح شده ظهر امروز از سوی فرماندار شهرستان گچساران را اوج بی منطقی این فرماندار برای استفاده صحیح از بیت المال ،درمیان انبوهی از سوابق مثبتش همواره در آینده به عنوان یک لوح یادبودی اهانت آمیزی به عضو کوچکی از خانواده بزرگ رسانه در کشور نه ما فراموش خواهیم کرد و نه امید آن داریم،استاندار محترم  ضمینه فراموش شدن و تکرار آن را فراهم سازنند.

   

   

   

   

  با توجه به زحمات شبانه روزی وایثارگرانه خبرنگاران صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران درسراسرکشورو بازتاب خدمات نظام به ملت ایران ،قطعا چنین رفتاری، از سوی یک خبرنگارجوان سازمان درمرکز گچساران  نمی تواند عامل زیرسوال رفتن  این سازمان مقدس تلقی شود ولی یقینا رسیدگی ریاست سازمان صداوسیمای استان کهگیلویه وبویراحمد به آن می تواند از تکرار آن جلوگیری نماید.

   

   

   

  باوجود حضور اثر گذار ی خبرنگاران صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران در خنثی سازی معادلات معاندان نظام  از غرب تا شرق واز مغرب تا مشرق در پهنه جغرافیای بین المللی وتولید وتکثیر فرهنگ غنی ایرانی واسلامی در سراسرجهان  ، شایسته است مدیران کل این سازمان با الگو برداری ازهمه روحیات فردی ،نسبت به ادامه همکاری و سپردن لباس منقش به آرم صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران که برگرفته شده از نماد پرچم مقدس ایران اسلامی (الله)است بیش از پیش درانتخاب خبرنگاران مراکز استانی در سراسر کشور ،به خصوص مرکز صدا وسیمای شهرستان گچساران ، صدا وتصویر شخصیت خبرنگاران این سازمان را مطابق  با علم روابط عمومی  با همه اقشار بیش از پیش تعریف و ترسیم کنند تا کوچکترین اشتباه ازسوی خبرنگاری جوان  وجه سازمانی اینچنین بزرگ و مقدس را به منزگاه تحلیل و موشکافی رسانه ای رهنمود  ننماید.

   

   

   

   

   

  فراموش نمی کنیم چندی پیش استانداراصفهان پس از آنکه شان وجایگاه یک خبرنگار مورد تعرض فرمانداریکی از شهرستان های استان (گلپایگان)قرار گرفت،با اقدامی تحسین برانگیزعزل فرمانداراین شهر را درقالب عذرخواهی از جامعه خبری با ارائه فرهنگ غنی ایرانی به هدف تکریم  اصحاب رسانه به  این قشر مظلوم تقدیم کرد.

   

   

   

   

  امید است استاندار کهگیلویه وبویراحمد پس از مطالعه پاسخ های پیامک فرماندار خود نسبت به دیدگاه این مسئول اجرایی خود ونماینده وزارت کشور درشهرستان گچساران  نسبت به اعتقاد داشتن ونداشتن به روح  خبرنگاران، برای تسکین این خبرنگار محلی ، تصمیمی شایسته اتخاذ و اعمال بفرمایند.

  خودروی ون که خبرنگار صدا وسیما با اشاره به آن اظهار نمود خبرنگاران محلی را داخل ون ریخته می شوند ویک توهین به خبرنگاران محلی توسط (الف .ک)خبرنگار جوان مرکز صدا وسیمای گچساران اظهار نظر می شود!!!

  رونیز سمت راست مربوط به سازمان صدا وسما است وسمت چپ برای خبرنگاران صدا وسیما از شرکت نفت فراخوانده شده است!!!

   با وجود خودروی سازمانی صدا وسیما ،فرمانداری برای خبرنگاران خودروی استیجاری شرکت نفت را درخواست می دهد؟؟؟

   

   

   

   

   

   

  درصورتی که ساعت حضور خبرنگاران۱۴ اعلام میشود درساعت ۱۴:۳۰دقیقه فرماندار درنقض زمان تعیین شده از سوی روابط عمومی خود اظهار می کند (الان زوداست)!!!

   

  الف.ک  خبرنگار صدا وسیما صراحتا به خبرنگار محلی میگوید فرماندار برای ما خودروی استیجاری شرکت را درنظر گرفته والان شما را با ون خواهیم فرستاد،نکته اینجاست چرا با وجود خودروی سازمانی رونیز صدا وسیما از خودروی دراختیار شرکت نفت برای انتقال خبرنگاران سازمان صدا وسیما  استفاده می شود؟!!!

   

  از سوی فرماندار ساعت ۱۵(۳)اعلام میشود ،درصورتی که روابط عمومی ساعت ۱۴اعلام کرده است وهمچنین لفظ  عدم تعهد فرماندار به خبرنگاران قابل توجه استاندار محترم است!!!

  جایی که فرماندار نداشتن تعهد به خبرنگاران را به صراحت اعلام می کند را می توان فاجعه ای عصر حاضر دراستان کهگیلویه وبویراحمد قلمدادنمود؟؟!!

  مغایرات زمان اعلام شده از سوی فرماندار (۱۵)وسرپرست روابط عمومی که (۱۴)زمان حضورخبرنگاران را اعلام میکند ، نشان از عدم همصدایی میان فرماندار و روابط عمومی فرمانداری است  که موجب معطلی یک ساعت وبیست وشش دقیقه خبرنگاران مقابل فرمانداری می شود!!؟؟


  Warning: Use of undefined constant getILikeThis - assumed 'getILikeThis' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/naftsara/public_html/1111/wp-content/themes/bayan/single-1.php on line 73
  برچسب ها:


  دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط نفت ساران در وب سایت منتشر خواهد شد

  پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد

  پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد

  نظرات

  وارد کردن آدرس ایمیل اختیاری می باشد

  وارد کردن آدرس وبسایت اختیاری می باشد

  امروز پنج شنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۳
  • تازه ترین خبرهای ورزشی نفت ساران