• تاریخ انتشار خبر: جمعه, 14 آوریل , 2017 | 23:23 | کد خبر : 26727 |
 •   

  علی شهبازی کرتیان یکی از کاندیداهای متخصص شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران و تایید صلاحیت شده حوزه انتخابیه شهرستان گچساران از ادامه رقابت در پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهرستان گچساران انصراف داد.

  نفت ساران؛

  به گزارش نفت ساران،علی شهبازی کرتیان ، رسماً انصراف خود را از ادامه حضور در عرصه کاندیداتوری برای پنجمین  دوره شورای اسلامی  شهرستان گچساران اعلام نموده است.

   در همین راستا علی شهبازی کرتیان  در بیانیه ای دلایل انصراف خود را تشریح کرده است.

  دراین  بیانیه آمده است:

   به نام خدا

  ﻣﺮﺩﻡ ﺷﺮﯾﻒ ﻭ ﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯ شهرستان گچساران

  ﺑﺎ ﺳﻼﻡ

  ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﺍﺑﺘﺪﺍﯾﯽ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ پنجمین دوره ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ شهر ستان گچساران ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﺯﻳﺮ ﺟﻠﺐ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ:

  ” ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ  ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺭﺃﯼ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺷﺨﺺ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺍﺯ ﻗﺸﺮ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﻭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ”

  ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﯿﻨﯽ ‏(ﺭﻩ(

  ﺗﻤﺎﻡ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪﺍﻫﺎﻱ شورای اسلامی شهرستان گچساران ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻕ حقه مردم  ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻓﻀﺎﺋﻲ ﻧﻮین  ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﻫﺪﻑ ﺭﺍ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺑﺮﺍﻱ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ کرسی های شورای این شهر ﻣﻲ ﺩﺍﻧﻨﺪ.

  نباید مشکلات مردم را آنقدر کوچک پنداشت که تصور حل همه آن مشکلاتی که آبستن ادوار گذشته شورای شهرستان گچساران است را در دوره پیش رو ممکن بسیار آسان دانست.

  ﺍﺷﺘﻴﺎﻕ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﻛﺮﺳﻲ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺭﻙ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ نوع بدست آوردن این کرسی باهزینه های مادی وغیر مادی وباشعار خدمت به مردم غیرمعقول است.

  ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ علی شهبازی کرتیان  ﺑﺎ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ تخصص، ﺗﻮﺍﻥ، ﺗﻔﻜﺮ ﻭ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ شریف شهرستان گچساران  ﻭﺍﺭﺩ ﺍﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺷﺪﻡ ﻛﻪ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﻴﺶ ﮔﻔﺘﻪ، ﺟﻬﺖ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﻓﻀﺎﯼ ﻫﻤﺪﻟﯽ ﻭ ﺍﻣﯿﺪ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭپنجمین  ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ شهرستان گچساران ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﻡ.

  ﺑﻪ ﺍﻣﻴﺪ ﺭﻭﺯﻱ ﻛﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻢ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺑﺪﺍﺧﻼﻗﯽ ﻫﺎﯼ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻭ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻱ ﻫﺎﻱ ﺷﺨﺼﻲ ﻭ ﻧﻪ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻱ ﻫﺎﻱ ﭘﻮﺷﺎﻟﻲ ﻭ ﻋﺎﺭﻳﻪ ﺍﻱ، ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺮﺩﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻢ، ﺍﺯ مردم  ﻓﻬﻴﻢ شهرستان گچساران ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺭﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺣﻀﺮﺕ ﺁﯾﺖﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻌﻈﻤﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪﺍﯼ ‏(ﻣﺪﻇﻠﻪﺍﻟﻌﺎﻟﯽ) ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺍﻱ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺰﺩﻫﺎﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﻥ ﺷﺎﺍﻟﻠﻪ ﺩﺭ ۲۹اردبیهشت ﻣﺎﻩ ﻫﻤﮕﻲ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﺎﻣﻞ نسبت به برنامه های اعلام شده از سوی اصلح ترین کاندیدا،رای  خود را به صندوق خواهیم انداخت.

  ﺍﺯ ﺗﻴﻢ ﻫﺎﻱ ﺳﺘﺎﺩﻱ ﻣﺮﺩﻣﻲ ،همکاران،وابستگان وآحاد مردم  ﻛﻪ ﺑﻨﺪﻩ ﺭﺍ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ ﻗﺒﻮﻝ ﺯﺣﻤﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻛﻤﺎﻝ ﺗﺸﻜﺮ ﻭ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﻲ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻡ ﻛﻪ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﻱ ﺑﺘﻮﺍﻧﻢ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻣﺤﺒﺖ ﻭ ﺯﺣﻤﺖ ﻧﻤﺎﻳﻢ.
  ﺿﻤﻦ ﺗﺸﻜﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﮕﻲ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻡ ﻋﺬﺭﺧﻮﺍﻫﻲ ﺑﻨﺪﻩ ﺭﺍ ﭘﺬﻳﺮﺍ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻫﻤﮕﻲ ﻃﻠﺐ ﺣﻼﻟﻴﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﺑﻨﺪﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺎ ﻟﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪﺍﻳﻲ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺣﺎﻣﻴﺎﻥ ﺑﻨﺪﻩ ﻣﺨﺘﺎﺭﻧﺪ ﻫﺮ ﻛﺴﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺍﺻﻠﺢ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﺭﺍﻱ ﺩﻫﻨﺪ.

  ﺍﺯ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ، ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻧﻈﺎﺭﺕ ‏(ﻣﺮﮐﺰﯼ ، ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ‏) ، ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ، ﻣﺮﺍﺟﻊ ﭼﻬﺎﺭﮔﺎﻧﻪ ‏( ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ، ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ، ﺛﺒﺖ ﺍﺣﻮﺍﻝ ‏) ﻭ ﻫﻤﻪ ﺩﺳﺖ ﺍﻧﺪﺭﮐﺎﺭﺍﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭ ﺟﻨﺎﺏ عبدالرحیم رحیمی  ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭ ﻣﺤﺒﻮﺏ شهرستان گچساران ﮐﻤﺎﻝ ﺳﭙﺎﺱ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻡ.

  علی شهباز ی کرتیان
  ﺁﺑﺎﺩ ﻭ ﭘﺮ ﺭﻭﻧﻖ ﻭ ﺟﺎﻭﻳﺪﺍﻥ ﺑﺎﺩ شهرستان گچساران

  گفتنی است علی شهبازی کرتیان کارشناس ارشد مدیریت صنعتی  و دکتری مدیریت کسب وکار( DBA ) از طوایف بختیاری مقیم شهرستان گچساران می باشد و باحمایت از جناح  اصلاحات وارد عرصه انتخابات شد بود.


  Warning: Use of undefined constant getILikeThis - assumed 'getILikeThis' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/naftsara/public_html/1111/wp-content/themes/bayan/single-1.php on line 73

  دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط نفت ساران در وب سایت منتشر خواهد شد

  پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد

  پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد

  نظرات

  وارد کردن آدرس ایمیل اختیاری می باشد

  وارد کردن آدرس وبسایت اختیاری می باشد

  امروز دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳
  • تازه ترین خبرهای ورزشی نفت ساران