صحن علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز پنجشنبه (۱۰ خرداد)  با دستور کار تایید اعتبارنامه نمایندگان مجلس برگزار شد.

در بررسی اعتبارنامه‌های منتخبان ملت چند تن از نمایندگان به سرپرستی مالک شریعتی به تایید اعتبارنامه اخراجی مجلس یازدهم  اعتراض داشتند.

در همین راستا دیروز همین نمایندگان مجلس نامه اعتراضی به هیئت رئیسه مجلس مبنی بر تایید اعتبار نامه اخراجی مجلس یازدهم ارسال کرده بودند.

همین موضوع سبب شد تا این افراد در جایگاه هیئت رئیسه مجلس حضور پیدا کنند و نسبت به تایید اعتبارنامه اخراجی مجلس یازدهم اعتراض کنند.

البته اخراجی مجلس یازدهم و حامیانش نیز به این موضوع واکنش نشان دادند و این موضوع باعث درگیری بین رضا تقی‌پور منتخب مردم تهران و مهرداد گودرزوند چگنی منتخب مردم رودبار و متشنج شدن چند دقیقه‌ای مجلس شد.

سپس اعتبار نامه مالک شریعتی در صحن علنی تایید شد درحالی که اعتراض‌ها نسبت به اعتبارنامه وی وجود داشت.پس از تایید شورای نگهبان این اعتبار نامه تایید شد اما مالک شریعتی نسبت به این موضوع اعتراض داشت و معتقد بود که باید اعتبارنامه‌اش مجدداً بررسی شود تا این موضوع باعث نشود تا اعتبارنامه اخراجی مجلس یازدهم تایید شود، اما محمد باقر قالیباف رییس مجلس نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و گفت این موضوع مورد تایید نیست و باید از طریق شعبه و رییس آن پیگیری شود.

در نهایت این کشمکش با تایید اعتبار نامه مالک شریعتی منتخب مردم تهران و اعتبار نامه اخراجی مجلس یازدهم در صحن علنی مجلس خاتمه پیدا کرد.