وی با اشاره به اینکه ساخت پتروشیمی میاندوآب با استفاده از منابع داخلی شرکت صورت گرفته است، افزود: هم اکنون ۸ هزار نفر در شرکت‌های زیرمجموعه باختر مشغول به کار هستند که با اجرای طرح‌های جدید به ۱۶ هزار و ۵۰۰ نفر خواهد رسید.

مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی باختر ادامه داد: عملیات اجرایی پتروشیمی میاندوآب با ظرفیت تولید ۱۴۰ هزار تن ظرفیت پلی‌اتیلن از سال ۹۵ آغاز و هفته گذشته به تولید رسید.

ربانی با اشاره به اینکه ارزآری هلدینگ پتروشیمی باختر ۱۰ درصد از کل ارز حاصل از صادرات صنعت پتروشیمی است، تصریح کرد: این میزان تا سال آینده به ۱۵ درصد افزایش می‌یابد.

وی تأکید کرد: پتروشیمی میاندوآب با کاتالیست داخلی تولید خواهد داشت در صورتی که تاکنون همه واحدهای مشابه در کشور از کاتالیست وارداتی استفاده می‌کنند.