پایگاه خبری نفت ساران | فرزین بهمنی درگفت وگو با نشریه”صبح گچساران”عملکرد اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان گچساران درسال 96را تشریح کرد

 • تاریخ انتشار خبر: جمعه, ۱۰ فروردین , ۱۳۹۷ | ۲۱:۰۰ | کد خبر : 38349 |
 •   

  به گزارش نفت ساران به نقل از نشریه "صبح گچساران"فرزین بهمنی درگفت وگوی اختصاصی درتشریح وظایف این اداره درراستای اهداف مقدس ادره کل اوقاف وامور خیریه شهرستان گچساران گفت:اداره اوقاف شهرستان گچساران با 19 امامزاده درسال 96 اقدام و خدمات گسترده ای درهریک این امامزادگان ارائه داده است.

  نفت ساران؛

  بهمنی با تشریح خدمات به امامزاده بی بی حکمیه(س) آن را چهارمین پایگاه زیارتی کشور قلمداد کرد واظهار داشت: امامزاده بی بی حکیمه خاتون(س)چهارمین پایگاه زیارتی کشور پس از مرقد مطهر علی بن موسی الرضا(ع)،حضرت معصومه(س)،احمد بن موسی شاه چراغ  است.

   

   

  وی گفت:درامام زاده بی بی حکمیه(س)درسال ۹۶ نزدیک به یک میلیاردوپنجاه میلیون تومان صرف اتمام فازسوم پل بزرگ با زیربنای ۹۰۰متر مربع واز نوع اسکلت بتونی وبا دهنه ۲۵متر اجرای سر درب ورودی خواهران وبرادران وکاشی کاری آنها احداث وتکمیل ۲۲مغازه تجاری ،محوطه سازی به مقدار۲۰۰ متر مکعب ،کاشی کاری شبستان ورواقهای حرم با زیربنای ۱۳۰۰متر مربع وبهره برداری از آن سنگ بدنه مسجد از نوع مرمربه متراژ ۲۵۰متروسفیدکاری طبقه دوم فرهنگی به انجام رسیده است.

   

   

  رئیس اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان گچساران امام زاده جعفر (ع)را یکی دیگر از امام زادگان این شهرستان دانست و ابراز نمود:امام زاده جعفر(ع) یکی دیگر از امام زادگان این شهرستان است که درسال نود شش ظلع جنوبی حرم با زیر بنای ۹۰۰متر مربع تا مرحله سفتکاری واجرای رواقهای وسالنهای با سر دربها وطاقهای سنتی با مبلغ سیصدوپنجاه میلیون تومان مورد توسعه وبهره برداری قرار گرفته است.

   

   

  وی امام زاده شاه ابراهیم علی(ع)سربیشه را یکی دیگر از امام زادگانی خواند که با اشاره به مبلغ هزینه شده اظهار نمود:شروع عملیات عمرانی با زیربنای ۲۴۰مترمربع تا مرحله پی کنی واجرای بتن مگرواجرای فونداسیون وبتن ریزی تا مرحله نصب بیس پلیت وساخت انباری وسرویس بهداشتی وخانه خادم با مبلغ یکصدو پنجاه میلیون تومان برای امام زاده شاه ابراهیم (ع) هزینه شد.

   

   

  بهمنی در توضیح به پیشرفت های فیزیکی در امام زاده مصیب بن جعفر (ع)ناصرآباد،اظهار داشت:نوسازی وبازسازی این امامزاده با زیربنای ۱۱۰متر مربع تا اتمام مرحله فونداسیون واجرای کامل اسکلت فلزی با مبلغ هشتادمیلیون تومان به اجرا درآمد.

   

   

  رئیس اوقاف شهرستان گچساران پیشرفت عمرانی دربقعه کاکا مبارک (ع) را با مبلغ دویست میلیون تومان بیان نمود واظهار داشت:کاشی کاری ونمای ورودی امامزاده کا کا مبارک(ع) واجرای سر درب ومحوطه سازی وآماده سازی ۲۰۰۰متر مربع زمین جهت شروع عملیات عمرانی احداث زائر سرا ساخت یکباب مغازه تجاری با مبلغ ۲۰۰میلیون در  این بقع متبرک صورت پذیرفت.

   

   

  بهمنی در ادامه اقدامات عملیاتی امامزاده یحیی(ع)چهاربیشه افزود:در امامزاده یحیی(ع)چهار بیشه

  کاسه داخلی گنبد و تعمیر و مرمت گنبد بیرونی ،سنگ فرش کف و بدنه محوطه سازی با مبلغ یکصدو بیست میلیون تومان با موفقیت به اتمام رسید.

   

   

   

  وی با اشاره به امامزاده میر عزیز(ع) لیشترگفت:درامام زاده میر عزیز(ع)لیشتراجرای سر درب وروردی و عقد قرار داد ساخت گنبد با مبلغ پنجاه میلیون تومان انجام شد.

   

   

  بهمنی اتمام پی کنی در امامزاده شامون گشت(ع)خربل را از دیگرپروژه ای موفقیت آمیز اداره اوقاق وامورخیریه شهرستان گچساران قلمدادکردوافزود:اتمام عملیات پی کنی فونداسیون و نصب بیس پلیت ساختمان امامزاده شامون گشت(ع)خربل  با زیربنای ۴۰۰ متر مربع واعتبار یکصد ملیون تومان را می توان از دیگر موفقیت های اداره اوقاف شهرستان گچساران قلمدادکرد.

   

   

   

  وی گفت:کاشی کاری سر درب ورودی ومحوطه سازی وسکوبندی ودیوار چینی محوطه وحیاط اطراف با ساخت سرویسهای بهداشتی با مبلغ یکصد وبیست میلیون تومان صورت پذیرفت.

   

   

  رئیس اداره اوقاف شهرستان گچساران بیان داشت:امامزاده سیدمحمد (ع)مظفرابادلیشتراتمام مرحله سفتکاری واجرای سقف سبک امامزاده بازیربنای ۸۰مترمربع بامبلغ یکصدوپنجاه میلیون توسط این اداره انجام شده است.

   

   

  بهمنی با اشاره به امام زاده موگ درتکمیل ونازک کاری زائرسرای این امامزادبااعتبار شصت میلیون تومان وهمچنین امامزاده شاهزاده محمد (ع)پشکان تشریح کرد:تکمیل امامزاده اسماعیل(ع)موگ ونازک کاری زائرسرای امامزاده با مبلغ شصت میلیون تومان و امامزاده شاهزاده محمد(ع)پشکان محوطه سازی ورودی امامزاده آبرسانی سنگ فرش وکف بدنه سفیدکاری و نازک کاری با مبلغ سی میلیون  تومان به اتمام رسید.

   

   

  این مقام مسئول در تشریح اقدامات صورت گرفته در امامزاده اسماعیل(ع)چهاربیشه بیان داشت:محوطه سازی واجرای سکوبندی وآلاچیق وایجاد فضای سبزجهت رفاه حال زائرین ،اتمام کاشی کاری داخل حرم ،اتمام سنگ فرش کف وبدنه حرم واتمام عملیات کاشی کاری سردرب ونمای ورودی امامزاده ،تعمیرومرمت وایزوگام گنبد امامزاده با مبلغ یکصد وهفتاد میلیون تومان به انجام رسیده است.

   

   

  وی گفت:امامزاده شاه ابوطالب(ع)بابا کلان محوطه سازی واجرای پل دسترسی واتمام فونداسیون تا مرحله نصب بیس پلیت وعلم نمودن ستونها وتیرریزی با زیربنای ۱۸۰مترمربع وبا مبلغ هفتاد میلیون تومان انجام شده است.

   

   

   

  بهمنی اتمام پروژه های امامزاده قطب الدین(ع)خیرآبادرااز دیگر اقدامات به بهره برداری رسیده عنوان کرد وگفت: سنک فرش و کف و بدنه حرم احداث سرویسهای بهداشتی وسکوبندی محوطه واتمام کاشی کاری سردرب وورودی وضلع جنوبی امامزاده قطب الدین (ع)خیرابادبا مبلغ یکصدوبیست میلیون تومان به اتمام رسیده است.

   

   

  وی گفت:درامامزاده یعقوب(ع)دیل آغاز عملیات عمرانی امامزاده بازیر بنای ۱۳۰مترمربع تامرحله اجرای فونداسیون ونصب بیس پلیت با مبلغ شصت میلیون تومان صورت پذیرفت.

   

   

  رئیس اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان گچساران بیان داشت:درامامزاده سید محمد(ع)انجیرسیاه نصب کاسع داخلی گنبد ، اتمام عملیات سفتکاری ودیوارچینی ونصب ودرب وپنجره واجرای سقف سبک با مبلغ شصت میلیون تومان به پیان رسیده است.

   

   

   

  این مقام مسئول با اشاره به آغاز عملیات در امامزاده شاه نجم الدین(ع) بابا کلان اظهار نمود:آغازعملیات عمرانی تااتمام پی کنی واتمام عملیات فونداسیون تا نصب بیس پلیت وعلم نمودن ستونها با مبلغ پنجاه میلیون تومان صورت گرفته است.

   

   

  وی تصریح کرد:امامزاده حیات داوود (ع)محمد آباد لیشترپی کنی وفونداسیون تامرحله نصب بیس پلیت بازیربنای۲۲۰ مترمربع با مبلغ هشتاد میلیون تومان به اتمام رسیده است.

   

   

   

  بهمنی با اشاره به مساجد  وحسینیه های شهرستان گچساران بیان داشت:تعمیر ومرمت،تکمیل وبازسازی،نوسازی  ونظارت برساخت  وسازتعداد۱۱۵ باب مسجدوحسینیه،تشویق افراد خیربه وقف  اراضی جهت احداث اماکن مذهبی،کل مبلغ هزینه شده دربخش اعتبارات تملک دارایی با اعتبار سیصد وپنجاه ملیون تومان،پیگیری وجذب  تقریبا بیش از چهارصد میلیون  تومان ازطریق قرارگاه قرب کوثر سپاه ونماینده شهرستان گچساران وباشت جهت تعداد۴۰ مسجدوحسینیه صورت گرفته است.

   

   

  وی درخصوص برنامه های فرهنگی اداره اوقاف شهرستان گچساران در سال ۹۶تصریح کرد:اجرای برنامه طرح آرامش بهاری درقالب حضور روحانیون برجسته از حوزه علمیه قم ،برنام تحویل سال نو وپخش مستقیم از شبکه یک صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران،را ه اندازی مراکز فرهنگی وقرآنی در ۴بقعه متبرکه شهرستان،برگزاری محافل قرآنی درطول سال در بقاع متبرکه ومساجدبا حضورقاریان مصری وشهرستانی،برگزاری محفل قرانی درایام الله دهه فجر،همکاری دربرنامه های فرهنگی ومناسبتهای مختلف با سایرادارات ونهاد های فرهنگی شهرستانفاجرای برنامه سوگواره یاس نبوی در۵بقعه شهرستان جهت عزادری وسوگواره حضرت زهرا(س)،برگزاری جلسه آموزشی با اعضای هیات امنا بقاع متبرکه با حضور کارشناسان از تهران در اسفند۹۶جهت برنامه های طرح آموزش بهاری نوروز۹۷انجام شده است.

   

   

  رئیس اداره اوقاف با تصریح به شاخص ترین اقدامات واحد ثبت این اداره گفت:۱۷سندبه صورت تک برگ جهت بقاع وموقوفات،۱۷فقره پرونده ثبت نام شده اینترنتی،۴فقره پرونده ثبت نام شده دردفترخانه،۱۷پرونده ثبت نام شده ازطریق بنیادمسکن،۹تفاهم نامه با منابع طبیعی،وتبدیل ۱۵فقره سند بقاع متبرکه وموقوفات از دفترچه به تک برگ وهمچنین ۱۲جلسه با مسئولین اداره ثبت واسنادمنابع طبیعی وبنیاد مسکن از شاخص ترین اقدامات واحدثبت اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان گچساران است.

   

   

  وی در تشریح اقدامات حقوقی این اداره افزود:۲۱پرونده حقوقی تکمیل و پیگیری جهت وصول مطالبات موقوفات از طریق تحویل اخطاریه کتبی به مستاجرین وپیگیری های حضوری وتلفنی که حدود هشتادمیلیون تومان(۲۵۰/۰۰۰/۰۰)وصولی بعمل آمد.

   

   

  بهمنی  درپایان با تشکر از همه ارگان ها ومسئولان نسبت به یاری رساندن به اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان گچساران درطول سال گذشته تشکر وبرای امتداد آن درسال ۹۷ گفت:ازهمه ارگان ها ونهادها ،اشخاص حقیقی وحقوی ازجمله امام جمعه معزز شهرستان گچساران، نماینده،فرماندار،مدیرعامل نفت وگازوبه خصوص سرپرست محترم روابط عمومی نفت وگاز گچساران برای همه همکاری ها درسال گذشته وپیش رو صمیمانه قدردانی می شود.

   

   

   

  گفت وگو وعکس از رضامرادی طوف خیمه

  انتهای پیام/reza moradi
  برچسب ها:

  نظرات

  امروز جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۹۷
  • تـــازه ترین خبرهای نفت ساران
 • در شماره چهارم صبح گچساران می خوانید؛ داد کارگران اخراجی و روزنامه نگار نفتی به علی مطهری و فرار به جلو ساسان حبیبی نژاد با حضور در دادگستری شهرستان گچساران +فایل رایگان
 • یک منبع آگاه از نقض قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی وشورای نگهبان توسط ساسان حبیبی نژاد رئیس دبیرخانه نفت وگاز گچساران خبرداد+سند
 • از اعلام نیازمندی۴۷۰ نیروی انسانی درآموزش وپرورش تا ترک فضای جلسه شورای آموزش وپرورش توسط فرماندارشهرستان گچساران
 • هشدارپایگاه خبری نفت ساران ونشریه صبح گچساران به شهرداری گچساران
 • مردم گچساران وباشت درانتخابات پیش رو پاسخ ایمیل های منتسب به غلامرضا تاجگردون را خواهند داد
 • سید عباس صالحی وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی کشورخواستار شنیدن صدای اعتراض روزنامه نگار معترض نفتی در وزارت نفت شد
 • از متن اعتراضی سانسور شده در رسانه های گچسارانی تا حاشیه غیبت پرمعنای خالق همایش قلم اقوام آرامش در حضور استادقلم، فخر تاریخ انقلاب، استادعلی مطهری
 • دو محصول آفت دیده بیژن عالی پور برای وزارت نفت چه بود؟
 • کمپین”چالش نفوذ خیمه جریان سیاسی دولتها مرگ کارگران ایرانی است” آغاز به کار کرد
 • واکنش روزنامه نگار نفتی :امیدوارم حضور ساسان حبیبی نژاد رئیس دفتر مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران و حقییر در دادگستری این شهر هیچ ارتباطی با هم نداشته باشند
 • پاسخ تحسین برانگیزعضوارشد شورای فرهنگی شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران به حرکت تامل برانگیز فرماندار+عکس
 • نفت ساران،صبح گچساران ورسانه های همسو،با صدور اطلاعیه ای به روحانی،زنگنه،عالیپور،تاجگردون برای توطئه اخراج روزنامه نگار نفتی از شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران دریک آماده باش خبری هشدار دادند
 • استفاده سیاسی رئیس دفتر ومدیرعامل شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران از حراست شرکت ملی نفت ایران/محمدرضا جهانی کارت حراست شرکت ملی نفت ایران را بی اعتبار کرد+تصویراسناد
 • به نقل از یک منبع آگاه:اهتمام نمایندگی ولایت فقیه استان درحمایت روزنامه نگارنفتی و امتناع هوشنگ صیدالی از برگشت این خبرنگار به روابط عمومی نفت وگاز گچساران
 • اشرافیت کامل وزیرنفت وجانشین آن در مناطق به کودتای نرم نفتی دراتاق فکرنماینده حوزه انتخابیه گچساران وباشت
 • درشماره سوم”صبح گچساران”از سیاه نمایی خدمات شهردار جوان تا اتمام حجت مدیرعامل مناطق نفتخیز جنوب با جریانات سیاسی درکنارخدمات چشمگیراداره اوقاف وامورخیریه ونقش آموزش پرورش درجلب رضایتمندی مسافران نوروزی خواهید خواند
 • جایگزین غلامرضا تاجگردون نماینده فعلی گچساران وباشت در انتخابات ۹۹مجلس شورای اسلامی را بیشتر بشناسید
 • کج دهانی هوشنگ صیدالی و ساسان حبیبی نژاد به تصمیم جانشین وزیر نفت درشرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
 • مدیرعامل مناطق نفتخیز جنوب در گفت وگوی اختصاصی با نشریه”صبح گچساران”: اجازه رخنه و ورود سیاست به این صنعت را نداده ونخواهم داد/بنیانگذار انقلاب و رهبری حجت را برای صنعت نفت تمام کرده اند/عیدی رئیس دولت،وزیرنفت به نیروهای ارکان ثالث / نرمش قهرمانانه رسانه ای و آتش به اختیارشدن درحمایت رسانه ای از شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
 • واکنش تامل برانگیز میلادنظری به انتشاریک یادداشت درنفت ساران!!!/جوابیه نفت ساران به واکنش شنیع خبرنگار صدا وسیمای مرکز دنا در شهرستان گچساران